Dostępne kursy

Szkolenie okresowe dla pracowników służb BHP

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - branża budowlana

 Cele szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

·         oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,

·         kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,

·         ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami PBB

Opis kursu: Jest to szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami zbudowane na bazie materiałów licencyjnych z Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie.

Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami - branża energetyczna

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi w branży energetycznej
  • innych osób kierujących pracownikami - mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Celem szkolenia jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

  • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
  • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
  • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Szkolenie przeznaczone jest dla:

  • pracodawców, w tym osób kierujących przedsiębiorstwami, spółkami, zakładami prywatnymi,
  • innych osób kierujących pracownikami - mistrzów, brygadzistów, kierowników wydziałów i innych komórek organizacyjnych.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów i technologów.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników inżynieryjno-technicznych w branży energetycznej

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników inżynieryjno-technicznych zakładów pracy, w szczególności projektantów, konstruktorów, i technologów w branży energetycznej.

Szkolenie okresowe dla przedstawicieli handlowych

Szkolenie jest przeznaczone dla przedstawicieli handlowych o których mowa w §14 ust2pkt 5 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych - pracownicy oświaty

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a w szczególności szkół i innych placówek oświatowych - pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników administracyjno - biurowych

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników administracyjno-biurowych, w tym zatrudnionych przy obsłudze monitorów ekranowych, a także pracowników placówek służby zdrowia, jednostek naukowo-badawczych i innych pracowników, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Ochrona przeciwpożarowa ma na celu ochronę zdrowia, życia, mienia lub środowiska przed pożarem czy klęską żywiołową, dlatego jest niezwykle ważna.